Vlaho Bukovac je gotovo tri godine života, od početka 1874. do kraja 1876. godine, proveo u San Franciscu. Činjenica da je mladi Bukovac, tada još Biagio Fagioni, napustio Peru i grad Callao u kojemu se zadržao gotovo jednu godinu, te da je poslovnu sreću odlučio potražiti baš u San Franciscu, sasvim je očekivana. Moja prištednja […]

Pročitaj više