Od najstarijih vremena kamen je bio osnovni građevni materijal na području Konavala. Njime su se gradile kuće, utvrde, međe, a za vrijeme Ilira i groblja zvana gomile. Ipak, kao građevni materijal, kamen zahtijeva opsežnu obradu i teško se transportira. Zato se uz kamen i drvo kao osnovne građevne materijale vrlo rano koristi i keramika, odnosno […]

Pročitaj više