Keramički materijal spada u najbrojnije nalaze prikupljene prilikom arheoloških istraživanja na arheološkom lokalitetu Rat u Cavtatu. Nekoliko tisuća keramičkih ulomaka izdvojeno je prilikom istraživanja koja su se provodila od 2014. do 2017. godine na relativno maloj površini od 150 m2. Ti keramički nalazi, iako poprilično fragmentirani, od iznimnog su značenja za interpretaciju i dataciju lokaliteta. […]

Pročitaj više