U Kući Bukovac ovoga su ljeta organizirane kamishibai radionice za djecu. S obzirom na to da na našim prostorima nije poznato što je to zapravo kamishibai, odlučili smo se upoznati s ovom japanskom formom pripovijedanja. Samo ime kamishibai spoj je riječi „kami“, što znači papir i „shibai“ u značenju igrati ili glumiti, pa bi točan […]

Pročitaj više