Prije svjetske industrijalizacije i stvaranja mega gradova, broj stanovnika nekog područja ovisio je o raspoloživoj zemlji. Plodnost tla i površina zemljišta ograničavaju mogući broj stanovnika koji se s te zemlje može uzdržavati. Tako su kroz povijest plodne nizine rijeka znatno napučene, dok su stepe i brda mogle uzdržavati manji broj ljudi. U današnjem globaliziranom svijetu, […]

Pročitaj više