Ekološka poljoprivreda široki je pojam. Općenito pod njim smatramo organski, biološki uzgoj zdrave hrane bez primjene sintetskih gnojiva, pesticida, herbicida i ostaloga. No, način na koji se izvodi i koliki je obuhvat ovisi vrsti pristupa zemlji. Neki vidovi ekološke poljoprivrede fokusirani su samo na obradu tla i uzgoj biljaka, neki poput biodinamike isključivo na njegu […]

Pročitaj više