Bukovac je za vrijeme svog šesnaestogodišnjeg boravka u Parizu u više navrata mijenjao svoj životni, pa tako i radni prostor. Seleći se iz kvarta u kvart, svoj prvi pravi atelijerski prostor imao je na Mountrougeu, gdje je kod prijatelja Monniera, koji je bio arhitekt, proveo pet godina. No, nakon što se Bukovac krajem 1885. godine […]

Pročitaj više

Ljudi su se tisućama godina usavršavali u obradi drva, otkrivali koja vrsta drva je dobra za što i kako od toga drva napraviti funkcionalnu stvar. Zbog velike potrebe za drvnom građom vrlo rano se razvija poseban zanat tesarstvo, stolarstvo, drvodjelstvo ili po konavoski marangunstvo. Marangun dolazi od talijanske riječi marangone istoga značenja, a u talijanski […]

Pročitaj više

U Konavoskom polju, na nepropusnim flišnim stijenama, razvijena je razgranata riječna mreža. Površinom polja teku tri rijeke: Ljuta, Konavočica i Kopačica, a količina vode direktno ovisi o količini padalina. Ljuta je jedina tekućica sa stalnim tokom, dok Konavočica i Kopačica imaju karakter bujica, budući da u toplim godišnjim razdobljima znaju presušiti. Prema kazivanjima o Kopačici, […]

Pročitaj više

Zauzevši prostor od Risnog do Herceg Novog 1483. godine, Osmansko Carstvo potpuno je okružilo prostor Dubrovačke Republike. Tako je tri i pol stoljeća Republika graničila s Osmanskim Carstvom duž cijele svoje kopnene granice koja danas predstavlja granicu Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Višestoljetna neprestana veza između vlasti Dubrovačke Republike s osmanskim pokrajinama […]

Pročitaj više

Konavle su, kako u mnogim baštinskim temama tako i u glazbi, mjesto ispreplitanja dinarske i dalmatinske provenijencije. Oni stariji, odnosno arhaični oblici muziciranja, nastali su pod dinarskim utjecajem, među kojima je i guslanje, o kojem je već pisano na blogu. S obzirom na to da nam je, između ostalog, upravo ta isprepletenost dalmatinskog i dinarskog […]

Pročitaj više