Ljudi su se tisućama godina usavršavali u obradi drva, otkrivali koja vrsta drva je dobra za što i kako od toga drva napraviti funkcionalnu stvar. Zbog velike potrebe za drvnom građom vrlo rano se razvija poseban zanat tesarstvo, stolarstvo, drvodjelstvo ili po konavoski marangunstvo. Marangun dolazi od talijanske riječi marangone istoga značenja, a u talijanski […]

Pročitaj više