U Konavoskom polju, na nepropusnim flišnim stijenama, razvijena je razgranata riječna mreža. Površinom polja teku tri rijeke: Ljuta, Konavočica i Kopačica, a količina vode direktno ovisi o količini padalina. Ljuta je jedina tekućica sa stalnim tokom, dok Konavočica i Kopačica imaju karakter bujica, budući da u toplim godišnjim razdobljima znaju presušiti. Prema kazivanjima o Kopačici, […]

Pročitaj više