Na samome jugu Konavala i Republike Hrvatske nalazi se mali poluotok Prevlaka. Ovaj poluotok pripada najjužnijem dijelu katastarske općine Vitaljina, a pruža se u smjeru jugoistoka i s posljednjim rtom Ponta Oštro zatvara zapadni dio ulaska u Boku kotorsku. S jadranske i bokokotorske strane nalaze se dvije uvale, a presijeca ih prevlaka, uski kopneni prolaz […]

Pročitaj više