Ukrašavanje tijela i odjeće poznato je u ljudskim zajednicama od samih početaka civilizacije, a jedan od najstarijih oblika kićenja zasigurno je nošenje nakita. Nakit je predstavljao statusni simbol, isticao socijalni položaj i imovno stanje, nosio se kao amulet, imao je praktičnu funkciju te je pokazivao pripadnost određenoj grupi. Tradicijsko odijevanje unutar hrvatske narodne kulture također […]

Pročitaj više