Već prve civilizacije u Mezopotamiji i Egiptu u ratovima su se oslanjale na elitnu skupinu vojnika, ali su koristile i mobilizirane građane. U antici se stvara ideja građana-vojnika ili mobilizacija svih punopravnih građana nekoga grada ili države. Ova vojna revolucija stvorila je zasade zapadnog načina ratovanja koji se nisu promijenili do danas, a ono ovisi […]

Pročitaj više