Na današnji dan prije 81 godinu Vladko Maček i Dragiša Cvetković postigli su sporazum kojim je unutar Kraljevine Jugoslavije stvorena Banovina Hrvatska. Nastala je spajanjem Savske i Primorske banovine kojima su pridodani kotari Dubrovnik, Ilok, Šid, Derventa, Brčko, Gradačac, Travnik i Fojnica. Tako je teritorij koji nikada prije nije činio jednu cjelinu postao država u […]

Pročitaj više