Prema grčkoj mitologiji Perzefona, žena boga Hada, prelijepu je nimfu Mentu doslovce zatukla u zemlju i tako je pretvorila u biljku. Nimfa Menta bila je vodena nimfa koja je živjela uz rijeke podzemlja, carstva Hadova. I naravno, Had se zaljubio. Nesretni događaj izazvan silnom ljubomorom žene zaljubljenog muža iskupljen je tako što je Had udijelio maloj […]

Pročitaj više