Slikar Mirko Rački, Bukovčev učenik u Pragu, zapisao je o dvjema sestrama Bukovac da su dobro slikale i vješto imitirale oca. Jedna od njih, Ivanka, najmlađe je dijete Vlaha i Jelice Bukovac koja je nakon smrti majke i sestre Jelice te brata Aga 1968. godine zajedno sa suprugom Anatolijem Javorskim i sestrom Marijom napustila Prag […]

Pročitaj više