Na inicijativu lokalnih entuzijasta Luce Đurišić i Antuna Švaga koji su 1980. i 1981. godine uređivali srednjoškolski list Raguzino u Dubrovniku, u proljeće 1985. u Domu kulture na Grudi začeta je ideja o osnivanju konavoskoga glasila. Trebao je to biti list u kojemu se željela izraziti konavoska stvarnost toga vremena obuhvaćena kroz sve životne teme i […]

Pročitaj više